Emocionālā Intelekta kursi skolām un skolotājiem

attēls1

Licencēta mācību programma skolotājiem
“Mūžizglītības caurviju kompetence skolotājiem pašsajūtas uzlabošanai,
stresa mazināšanai un mācību procesu uzlabošanai.”


JA VĒLATIES SAZINĀTIES PAR MĀCĪBĀM SAVĀ SKOLĀ:
info@cilvekam.lv


Projektu veido:
Latvijas Intelektuālās Attīstības fonds,
Augsta Emocionālā Intelekta centrs “Cilvēkam”

Mācību 1. līmeņa programmas uzdevumi:

1. līmenis, 12h. Stresa mazināšana skolotājiem, uzlabojot skolēnu mācīšanās spējas un regulējot skolēnu pašsajūtu, emocijas.

a. Uzlabot skolotāju spēju būt darbā efektīviem, labākā pašsajūtā* (zinātniskie pētījumi lapas beigās);
b. Uzlabot skolēnu spēju mācīties un akadēmiskās sekmes**;
c. Uzlabot skolēnu emocionālo pašsajūtu, kas ir nozīmīgākais faktors skolēna turpmākajām dzīves sekmēm***;
d. Palīdzēt uzlabot Emocionālā Intelekta prasmes un izpratni ar izglītības jomu saistītiem cilvēkiem.Kas ir Augsta Emocionālā Intelekta (AEI) programma:


1. Licencēta pedagogu attīstības programma Augsta Emocionālā Intelekta prasmju attīstībai. Skolotāji var iegūt apliecību par 1. līmeņa apgūšanu.
2. Mācības organizē izglītības iestāde “Augsta Emocionālā Intelekta centrs”, ko ir nodibinājis Latvijas Intelektuālās Attīstības fonds (LIAF).
3. Vadošie lektori:

Zuarguss, LIAF vadītājs, AEI metodoloģijas izstrādātājs skolām, Emocionālā Intelekta treneris (skolas: Rīgas Pļavnieku pamatskola, Rīgas 21. un 84.vsk; Uzņēmumi: Nordea, Statoil, Swedbank, MTG, Storaenso u.c.)
Lauma Žubule, organizāciju psiholoģijas maģistre, strādājusi un vadījusi neformālās personības attīstības mācības Latvijā, Holandē, Horvātijā, Spānijā.

4. Mācības iespējamas divos līmeņos, kas kopumā palīdz pedagogiem uzlabot mācību procesus klasē, mazinot skolēnu stresu un negatīvo emociju izpausmes, kā arī uzlabojot savu un skolēnu koncentrēšanos, sadarbību, emocionālo pašsajūtu.


Līdzšinējā AEI metožu ieviešanas prakse un rezultāti Latvijā:


Atsauksmes no skolotājiem Rīgas Pļavnieku pamatskolā (pilnais kurss 26h):

Arita Līpenīte 3.a klases audzinātāja (pēc 1.līmeņa apgūšanas): Pēc AEI metožu praktizēšanas klasē VISI skolēni ir sakoncentrēti un nomierinājušies. Aktīvie skolēni, kuriem sagādā grūtības sakoncentrēties mācību stundām, tagad spēj sevi „savākt” un apzināti mācīties. Man daudz mazāk laika ir jāvelta no mācību stundas, lai saorganizētu uz kādu darbību, lai skolēniem piesaistītu uzmanību un, lai visi kopā strādātu. Skolēniem ir skaidra mācību stundas sistēma un uzbūve, viņi zina, ka mācību darbs mijas ar elpošanas, spēļu un fizisko aktivitāšu elementiem.

Elīna Osmanove 5.a klases audzinātāja(pēc 1.līmeņa apgūšanas): Pašlaik saskatu divus lielākos ieguvumus ar šo klasi – stundas ir mierīgākas un tiek pavadītas pozitīvākā atmosfērā, kā arī skolēnu atmiņa vai arī prasme uztvert/izprast mācīto ir kļuvusi krietni labāka. Skolēnus vieglāk sagatavot darbam, nav tik haotiski un ir mierīgāki, kopumā viņi kļuvuši vienotāki (ņemot vērā, ka starp skolēniem ir izteikta konkurence un arī ātras dusmu lēkmes).

 


Atsauksmes no skolotājiem par mācībāmAtsauksmes no bērniem par izmaiņāmAtsauksmes no skolas direktores 


Mācību metodoloģijas un procesa daži skaidrojumi:


Metodoloģijas akcenti:

1. Motivētība. Mācībās piedalās skolas, kurām ir motivēti skolu vadītāji un skolotāji;
2. Apgūstamo metožu veidotāji:

– 4 personības potenciāla attīstības Emocionālā Intelekta virzieni (Daniel Goleman, University of Illinois at Chicago);
Pozitīvisma ietekme uz dzīvi (Martin Seligman, University of Pennsylvania);
Metode: kā jūties? (Yale University Center for Emotional Intelligence);
Metode: pozitīvisms 2 minūtēs (“Cilvēkam” un Latvijas Intelektuālās Attīstības fonds);
– Metode: 5 attīstības soļi (Richard E. Boyatzis, Case Western Reserve university);
– 8 vērtības un motivācijas (Barret Values Center un Latvijas Intelektuālās Attīstības fonds);
– 3 pamata motivācijas, kas mūs iedvesmo (Daniel Pink, scientific researcher);
– Metode: Trīs Identitātes Ahilleja papēži (Harvard Negotiation project);
– Metode: emociju smalcinātājs (Yale University Center for Emotional Intelligence);
– Metode: priekšstati, ieradumi, pašsajūta (Latvijas Intelektuālās Attīstības fonds);
– Zinātne: apzinātības prakšu ietekme uz veselība, darba spējām (Stanford University and Google Emotional Intelligence learning center).

3. Eksāmens līmeņa noslēgumā

– Digitāli atbildēt uz jautājumiem;
– Skolu vidējais vērtējums.

4. Zinātnes tehnoloģijas – emociju izpētē un nolasīšanā

– Emotion reader

5. Sajūtas, kādas piedzīvo skolotāji:

– Iedvesmošanās,
– Pozitīvs draudzīgums,
– Palīdzēšanas prieks,
– Iedziļināšanās-koncentrēšanās.

6. Prakse – mācīšanās galvenais veids. Personīgais success story. Parāda savus vingrinājumus/spēles/vingrojumus citiem:

– Ierauga piemēru/saproti principus,
– Izdomā savus,
– Parādi savējiem no skolas,
– Parādi visiem skolotājiem labākos vingrinājumus no skolas.

7. Fiziskās aktivitātes. Nosacījumi:

– Iekļautība (neizstumt, nav zaudētāju, visi kaut ko iegūst),
– Prieks, pārsteigums,
– Fiziskā kustība,
– Skaņas (jo radošāk/dauzonīgāk, jo efektīvāk),
– Beigt labā brīdī.

8. Spēles/grupas darbs

– Zinātniskais pamatojums par mācīšanās efektivitāti iesaistē/spēlē/grupās,
– Vides radīšana veidi,
– Piemēri: refleksija, kritiskā domāšana

9. Apzinātība/elpošana

– Zinātniskie pamatojumi par apzinātības prakšu ietekmi uz spēju mācīties,
– Vides radīšana: mūzika, gaismas, ekrāni,
– Metodes,
– Prakse.

Atbalsta sistēma:

1. Buddy sistēma
2. On-line mājasdarbi
3. Skolas apmeklējums
4. Mājasdarbu/metožu skate līmeņa noslēgumā
5. Ilgtermiņā: sertifcētu skolotāju komanda, kas palīdz citiem skolotājiem

 


Mācību apliecības un apbalvojumi:


Apliecību izsniegšana:

* Apliecības tiek izsniegtas mēneša laikā pēc mācību beigām;
* Mācību dienu beigās skolotāji parakstās kopējā dokumentā, kas ļaus aprēķināt apmeklētās stundas;
* Lai iegūtu apliecību ir jāapmeklē minimums 90% no katra līmeņa mācību laika.

Uzvarētāji: 

Lai arī šīs ir mācības, “Cilvēkam” vēlas izcelt un apbalvot skolas, kuras ir jūtami investējušas laiku, enerģiju, lai ar Emocionālā Intelekta metožu ieviešanu palīdzētu skolotājiem un skolēniem. Trīs skolas pēc žūrijas un lektoru vērtējuma iegūs iespēju:

* Pastāstīt par savu jauno metožu ieviešanas sekmēm Latvijas medijos (kādā no MTG grupas televīzijas kanāliem TV3 vai LNT, un portālā www.skaties.lv).
Tā ir iespēja dot ziņu vecākiem par skolas prasmēm darbā izmantojot jaunākās metodes.
* Lektori uztaisīs atsevišķu lekciju vecākiem, aizbraucot uz skolu. Tā būtu iespēja arī vecākiem labāk saprast skolas aktivitātes un veidot labākas attiecības ar skolu, skolotājiem.


Zinātniskie pētījumi projektam pamatojumam un mācību metodoloģijai:


* ASV, 2013, Emocionālais Intelekts un skolotāju efektivitāte.
Skolotājiem ir svarīgi izprast emociu nozīmi, lai spētu strādāt efektīvi un nenonākt “izdegšanas stāvoklī”. Kā arī, lai palīdzētu skolēniem attīstīties sociāli-emocionāli. To var nodrošināt emocionālā intelekta projekti skolotāji, lai šīs prasmes pastāvīgi attīstītu. http://www.voiceofresearch.org/doc/Sep-2013/Sep-2013_5.pdf
** ASV, 2005.gads, pētījums “Neatstāt emocias neievērotas” Sociālā un emocionālā intelekta programmas ievērojami uzlabo skolēnu akadēmiskās sekmes. 2 Shriver, T.P., & Weissberg, R.P. (2005, August 16). “No emotion left behind,” The New York Times.
*** Anglia, 2014.gads, pētījums “Kas nosaka sekmīgu dzīvi?” Visvarīgākais faktors bērna sekmīgai dzīvei pieaugušā vecumā ir bērnības emocionālais stāvoklis, nākošais pēc nozīmības ir sociālā uzvedība un pēdējais ir akadēmiskie sasniegumi. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecoj.12170/abstract