Treniņi uzņēmumiem

2018.gadā parādījās ziņa, ka Google pēc ilgiem pētījumiem konstatējis to, ko zinātne runā jau 15 gadus. Ļoti svarīgas prasmes, lai darbinieki un komandas būtu efektīvi, uzņēmums būtu pelnošs ir “soft skills” prasmes.
Tas arī ir mūsu akcents mācībās, palīdzēt attīstīt tās prasmes, kas nodrošina labāku komunikāciju, sadarbību, attiecības, spēju tikt galā ar stresu un pārmaiņām. Gan individuālas konsultācijas, gan komandu apmācības vienas lekcjas vai treniņus vairāku mēnešu garumā. Visi treniņi vai lekcijas tiek pielāgoti uzņēmuma konkrētajām vajadzībām, jautājumu risināšanai. Treniņu uzdevums ir nevis iedot mācību grāmatu, bet risinājumus.

Jautājumiem zuarguss@gmail.com.

– Komunikācija: efektīvas sarunas

Neprasmīga komunikācija ir galvenais cēlonis paaugstinātam stresam, sadarbošanās un produktivitātes problēmām. Komunikācijas izaicinājumi darbā parasti iedalās divos galvenajos aspektos: A. Kad jāvienojas, ja pastāv dažādi redzējumi. B. Ja jārunā ar cilvēku vai sadarbības partneri ar kuru komunikācija ir izteikti grūta. Var izvēlēties ar kādu akcentu veidot komunikācijas treniņu. Visos treniņos uzdevums ir konkrētu situāciju risināšana.

Treniņu ilgums: no 7h līdz 30h (ilgums tiek noteikts pēc pārrunām ar uzņēmumu)

 

– Priekšstatu maiņas metode

Cilvēki visu dzīvē redz caur priekšstatiem. Un visi stresi, pārpratumi dzīvē arī rodas no tā, kādi priekšstati ir tie, caur kuriem mēs redzam situāciju. Līdz ar to, visi stresi, jo sevišķi pārmaiņu procesos vai sarežģītā komunikācijā, rodas saistībā ar tiem priekšstatiem, kas neļauj ieraudzīt esošo plašāk, ar lielāku izpratni. Šī ir viena no emocionālā intelekta, stresa vadības, empātijas pamata metodēm.

Treniņu laiks: no 4h līdz 14h (ilgums tiek noteikts pēc pārrunām ar uzņēmumu)

 

– Team-building vai saliedēšanās

Emocijas ir kā vīruss. Vai nu tās spēcina kolektīvus, vai nogurdina. Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem kolektīvu saliedētība rodas no uzticēšanās, atvērtības veicināšanas emocionālā līmenī. Treniņā tiek praktizētas metodes, lai veicinātu un veidotu pozitīvas atmosfēras noturību ilgtermiņā.

Treniņu laiks: 7h – 21h.

 

– Empātija

Ir aizkavējies stereotips, ka empātiju nevar attīstīt. Tā ir attīstāma un ir metodes, kas tam palīdz. Empātija ir pamatā labai komunikācijai gan kolektīva iekšienē, gan arī ar sadarbības partneriem. Empātijas treniņos viemēr ir klāt arī stresa vadības un “māka pateikt korekti NĒ” prasmes.

Treniņu laiks: 7h – 21h. 

 

Praktiskais Emocionālais Intelekts uzņēmumiem:

– Zinātne un biznesa pētījumi jau kopš 21.gadsimta sākuma uzrāda Emocionālā Intelekta tiešu saistību ar cilvēku labsajūtu, motivētību un produktivitāti darbā. Turklāt, ja vadītājiem EI prasmes ir augstā līmenī, tas tieši ietekmē arī uzņēmuma peļņas rādītājus. Mēs piedāvājam progresīvākajiem uzņēmumiem EI tamdēļ, ka to ikvienam būtu bijis jāapgūst skolās. Emocionālais intelekts iekļauj sevī teju visas “soft skill” prasmes, kas mums darbā ir jāmāk – komunikāciju, motivētību, sadarbību, stresa vadību, empātiju. Treniņu laikā tiek iedotas pamata metodes visos šajos virzienos. Šī kursa priekšrocības un ieguvumi uzņēmumam: katrs cilvēks var atrast sev vajadzīgāko, noderīgāko metodi; darbinieki zinās dažādas metodes, ko var praktizēt darbā un kas var viņiem veicināt savstarpējo izpratni vienam par otru un atbalstu, lai risinātu savus darba izaicinājumus; dažādas metodes, palīdzēs viņiem risināt arī personīgās dzīves jautājumus;

Treniņu laiks: 14h – 30h. 

 

– Pārmaiņu vadība

Izmaiņas šobrīd ir konstantas. Visos uzņēmuma līmeņos. Un visos līmeņos mācīšanās, izmaiņas nāk līdz ar neziņu, nedrošību, jauniem izaicinājumiem, kas daudziem cilvēkiem asociējies ar “sāpīgiem, riskantiem” procesiem. Emocionālā Intelekta metodes dod iespēju pārmaiņas pieņemt ar pozitīvismu, iedvesmu, atrodot gan racionālo, gan emocionālo graudu to pieņemšanai un izmantošanai gan savā, gan uzņēmuma labā.

Treniņu laiks: no 2h (ievadlekcija) līdz 6 mēnešu sadarbības programmai.