Ziedojumiem

Strādājam ar Latvijas jauniešiem, skolotājiem un skolēniem kopš 2011.gada. Darām lēnītēm, cenšamies pamatīgi. Ja varat pielikt savu mazu vai lielāku artavu mūsu soļu atbalstīšanā esam ļoti pateicīgi!

Mūsu mērķis ir vienkāršs – dot iespēju ar Emocionālā intelekta sevis attīstības metodēm realizēt savu potenciālu cilvēkiem, kuri jūt, ka šībrīža izglītības sistēma to cilvēkiem nav iedevusi.

Mūsu līdz šim paveiktais darbs skaitļos būtu apmēram šāds: 3000 skolēnu, 200 jauniešu, 500 skolotāju. Kopumā noorganizētas un novadītas aptuveni 500 dažādas lekcijas un mācības. Vairāk par paveikto sadaļā mūsu vēsture.

Lai mums visiem izdodas realizēt savus sapņus,
talantus un palīdzēt ar to arī Latvijai.

Nodibinājums ''Latvijas Intelektuālās Attīstības Fonds''
 Jūrmala, Olgas iela 17, LV-2008
 Reģ. Nr. 40008169794
 Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
 Bankas kods: NDEALV2X
 Konts: LV04NDEA0000083001149 
Latvijas Intelektuālās attīstības attīstības fondam 
ir sabiedriskā labuma statuss izglītības veicināšanas
un pilsoniskas sabiedrības attīstības jomās.